Pertra deltar ikke i den 19. konsesjonsrunde

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

30. mars 2006

Pertra ASA arbeider aktivt for å finne prospekt i modne områder på norsk sokkel, enten de er store eller små, gass eller olje. Myndighetene har etablert et årlig konsesjonsprogram for modne områder på norsk sokkel.

Dette er et supplement til de ordinære konsesjonsrundene. Pertra deltok i den 18. konsesjonsrunden og fikk da to tildelinger, PL 316 og PL 321. Dette var blokker i områder hvor det både var boret letebrønner og gjort funn.

Den 19. konsesjonsrunde begrenser seg til ytre deler av Norskehavet og deler av Barentshavet. Pertra har ikke vurdert noen av disse områdene til å være tilstrekkelig kjent til at vi på det nåværende tidspunkt vil engasjere oss her. Vi valgte derfor å ikke søke om areal i 19. konsesjonsrunde. Vi håper imidlertid at myndighetene tildeler areal i 19. konsesjonsrunde både i Norskehavet og Barentshavet. Videre håper vi at selskapene som får tildelinger har suksess med sine letemodeller og at petroleumsprovinsene på norsk sokkel derved utvides. Pertra vil da følge etter.

Pertra er derimot være en aktiv deltaker i den kommende TFO-runden som har søknadsfrist i september i år. Utfordringen i de modne områder at det konsesjonssystemet før 2003 ga selskapene mulighet til å beholde halvparten av tildelt areal i hele 30 år. Pertra som de fleste nye aktører på norsk sokkel, ser fram til at det blir gitt anledning til å lete i det arealet som en følge av at dette er blokkert. Regjeringas bebudede initiativer på dette området må snarest mulig iverksettes.