Pertra erverver lisensandel i Nordsjøen

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

8. oktober 2007

Pertra ASA har i dag inngått avtale med ExxonMobil om erverv av 25% andel i Eitri-prospektet beliggende i PL 027B, 7 km. fra Jotun-feltet. Betinget av en avtale med PL 027B skal Pertra operere en letebrønn og planlegger å benytte riggen Bredford Dolphin til boreoperasjonen. Sannsynlig oppstart er 2. kvartal 2008.

Pertra overtar en 25% andel i lisensen (med unntak av Jotun-feltet) gjennom å påta  seg ExxonMobils del av kostnadene relatert til boringen av én brønn for deres gjenværende 25% andel. Området utenfor Jotun-feltet vil bli utskilt som en ny lisens, PL 027D, forutsatt godkjenning fra norske myndigheter.

For Pertra representerer Eitri-prospektet en svært interessant utforskningsmulighet. Prospektet er en analog til det nærliggende Ringhorne-feltet og er av samme  paleocene letemodell som vårt nylige funn, Storskrymten. Vi ser også tilleggspotensial i den dypere juraseksjonen. Pertra ser frem til å samarbeide med ExxonMobil og deres partner Dana Petroleum i utforskningen av denne lisensen» uttaler sjef for porteføljeforvaltning i Pertra, Sigmund Hanslien.

Den endelige transaksjonen er betinget av oppfyllelse av visse vilkår, deriblant godkjenning fra norske myndigheter.