Pertra fant olje i Storskrymten

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

28. september 2007

Oljedirektoratet offentliggjorde 28. september 2007 at olje er funnet i undersøkelsesbrønn 15/12-18S i produksjonslisens 337 i Nordsjøen. Funnet ligger 16 km nordvest for Vargfeltet.

Ett av målene med brønnen var å påvise petroleum i et prospekt kalt Storskrymten i paleocene reservoarbergarter. Det ble påvist olje i deler av 36 m. tykke sandsteiner tilhørende Ty-formasjonen på 2550 meters dyp. Funnet vil bli prøvetatt og nærmere evaluert før en tar beslutning om et eventuelt sidesteg for å avklare funnets størrelse.

Pertra vil nå ta de nødvendige prøver fra reservoarseksjonen i Storskrymten i tilegg til væskeprøver, før de fortsetter å bore dypere ned for å undersøke prospektet Grytkollen på ca. 3300 meters dyp.

«At vi gjør et funn på vår første letebrønn er selvsagt svært oppløftende», sier adm. dir. Erik Haugane i Pertra.

Vi vil nå kartlegge om det er tilstrekkelig mengder til at funnet kan bygges ut. Funnet er svært oppløftende med hensyn til de øvrige paleocene prospekter i området – også i nabolisensen PL 408 som også opereres av Pertra.

Giant og Guardian 011Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 337 som ble tildelt i TFO 2004. Boringen utføres med den oppjekkbare plattformen Mærsk Giant.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 337 er:

  • Pertra (operatør) 45%
  • Dana Petroleum 25%
  • Revus Energy 20%
  • Bridge Energy 10%