Pertra fikk to nye operatørskap

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

18. januar 2006

Pertra søkte på til sammen fire lisenser i TFO2005. Olje- og energidepartementet offentliggjorde i går tildelingene, og Pertra fikk alle søknadene innvilget.

”Dette er en søknadsrunde vi er meget fornøyde med fordi vi gjennom søknadsarbeidet har klart å identifisere noen meget attraktive blokker. At vi vinner fram med alle fire søknadene er overveldende. Vi er nå operatør for 4 lisenser og det stiller store krav til vår organisasjon, og en ekspansjon av staben kan bli nødvendig,” uttaler administrerende direktør Erik Haugane.

Denne tildelingen mer enn dobler Pertras andeler på sokkelen. I de fire blokkene har Pertra fått andeler på 50%, 50%, 50% og 70%. Siden et betydelig volum av 3D seismisk er arbeidsforpliktelsen i den lisensen departementet har tildelt, er Pertra også fornøyd med at vi har sikret oss kapasitet til å gjennomføre vår seismiske forpliktelse på Frøyfeltet allerede til våren.