Pertra finansierer professorat i geofysikk ved NTNU

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

6. november 2007

Pertra ASA og NTNU inngikk mandag 5. november en avtale om at Pertra finansierer  en professor II-stilling i anvendt geofysikk for en periode på fem år ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.

Instituttleder for Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk ved NTNU, Jon Kleppe, takker her adm. dir. i Pertra, Erik Haugane, for bidraget. Bak fra  venstre: kontraktsansvarlig Tonje Foss (Pertra), letesjef Tom Bugge (Pertra), og professor ved NTNU, Martin  Landrø.

Instituttleder for Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk ved NTNU, Jon Kleppe, takker her adm. dir. i Pertra, Erik Haugane, for bidraget. Bak fra venstre: kontraktsansvarlig Tonje Foss (Pertra), letesjef Tom Bugge (Pertra), og professor ved NTNU, Martin Landrø.

NTNU har et utstrakt samarbeid med flere store selskap som StatoilHydro og Total med flere, for å styrke undervisning og forskning relevant for oljeindustrien. Dette er første gang en av de mindre og nye aktørene på norsk sokkel finansierer en slik stilling.

Behovet for høyt kvalifisert arbeidskraft vil øke som en følge av utfordringene i den norske oljevirksomheten. Pertra begrunner dette engasjementet med selskapets behov for å gi et bidrag til NTNUs vilje til å tilpasse seg en virkelighet på norsk sokkel, hvor en større del av letevirksomheten drives av mindre selskap. I år er det  Pertra/DNO som har boret flest letebrønner etter StatoilHydro.

«Vi er i dag 53 ansatte i Pertra, og vil etter sammenslåingen med DNOs norske virksomhet (NOIL) bli 80 ansatte. Vårt behov for påfyll av høyt og godt utdannede mennesker er og vil bli betydelig i årene framover. Det er derfor naturlig at vi også tar vår del av det samfunnsansvar som påhviler vår virksomhet for å få dette til,» sier adm. dir. Erik Haugane i en kommentar.