Pertra gjennomfører en rettet emisjon på 600 millioner kroner

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

14. september 2006

IKKE FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE OFFENTLIGGJØRING, PUBLISERING ELLER DISTRIBUSJON I USA ELLER I ANNEN JURISDIKSJON HVOR KJØP ELLER AVHENDING ER FORBUDT ETTER GJELDENDE LOV.

Rettet emisjon
Pertra vil gjennomføre en rettet emisjon på minimum 600 millioner kroner rettet mot institusjonelle investorer, inkludert utvalgte eksisterende aksjonærer. Den rettede emisjonen vil bli gjennomført som en «book building» med et indikert kursintervall på mellom kr 70 og 80 per aksje. Den rettede emisjonen er betinget av godkjenning i ekstraordinær generalforsamling som planlegges avholdt 2. oktober 2006. Selskapet vil gjennomføre presentasjoner med planlagt oppstart 18. september 2006. Pertra har utnevnt Pareto Securities ASA (hovedtilrettelegger), First Securities ASA og Sparebanken Midt-Norge som tilretteleggere for den rettede emisjonen.

Investor- og pressekonferanse
Pertra vil presentere transaksjonen på en selskapspresentasjon som avholdes i Trondheim på Hotel Rica Nidelven mandag 18. september kl. 12.00 og i Oslo tirsdag 19. september kl. 12.00 (sted ennå ikke bestemt).

Denne pressemeldingen er kun av informativ karakter og er verken et tilbud om salg av eller en oppfordring til kjøp av verdipapirer av noen art. Distribusjonen av denne pressemeldingen, og tilbudet og salg av verdipapirer i visse jurisdiksjoner kan være omfattet av juridiske restriksjoner. Enhver som leser denne pressemeldingen bør skaffe seg informasjon om og overholde alle slike restriksjoner.

Denne pressemeldingen er ikke et tilbud om salg av verdipapirer i USA. Tilbudet og salg av verdipapirer har ikke vært, og vil ikke bli, registrert i henhold til United States Securities Act av 1933, tillegg og endringer inkludert. Verdipapirer kan ikke bli tilbudt eller solgt i USA i mangel av slik registrering eller gjeldende unntak fra slik registrering. Det vil ikke gjennomføres offentlig tilbud av verdipapirene i USA.

I denne transaksjonen opptrer tilretteleggerne utelukkende på vegne av selskapet. Ingen av tilretteleggerne opptrer på vegne av andre eller står ansvarlige for noen andre enn Pertra for beskyttelse for tilretteleggernes kunder.