Pertra har i dag avholdt generalforsamling

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

24. februar 2006

81,29% av de stemmeberettigede aksjene var representert på dagens generalforsamling. Pertra er omdannet til allmennaksjeselskap og benevnes fra i dag av Pertra ASA.

Det er foretatt en opprydding i vedtektene som en forberedelse på en børsintroduksjon.