Pertra har mottatt samtykke for leteboring med Mærsk Giant i PL 337

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

11. juni 2007

Pertra er operatør for PL 337 og skal bore en letebrønn i lisensen i august i år. Boreriggen Mærsk Giant opereres av Maersk Contractors.

Brønntjenestene leveres av Halliburton Norge og AGR har den operative boreledelsen. Ansvarlig boreleder i Pertra for dette prosjektet er Odd Inge Sørheim.

Brønn 15/12-18 skal teste forekomst av hydrokarboner i Ty-formasjonen (Storskrymten prospekt) og Skagerak-formasjonen (Grytkollen prospekt). Brønnen skal bores til ca. 3300 meters dyp.

Mærsk Giant

Mærsk Giant

Mærsk Giant er en oppjekkbark borerigg med gode sikkerhets- og operasjonelle resultater. Pertra har fra før svært gode erfaringer med Mærsk Giant fra tidligere operasjoner på Varg. Per tiden er riggen i arbeid for Talisman Energy, dette arbeidet er forventet avsluttet tidlig i august. Deretter overtar Pertra riggen for leteboring på PL 337. Boreprogrammet for uttesting av primærmålene på PL 337 er forventet å ta 55 dager til en estimert kostnad på 219 MNOK.

Dersom brønnresultatene er positive, vil det bli vurdert å bore sidesteg. Ved funn og beslutning om sidesteg forventes dette å forlenge arbeidet med 17 dager, estimert kostnad knyttet til dette er 83 MNOK.

Pertra har nå mottatt samtykke for denne operasjonen slik som omsøkt. SFT har gitt utslippstillatelse under forutsetning at miljørisiko- og beredskapsanalysen oppdateres innen borestart. Dette arbeidet er allerede igangsatt.

Partnerne i lisensen er BG Norge, Revus Energy og Talisman.