Pertra kjøper Marathons 30 % andel i PL 337

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

5. september 2006

Pertra meddeler i en pressemelding i dag at selskapet har inngått en avtale om å overta Marathons 30 % andel i PL 337, beliggende på den norske kontinentalsokkel.

Pertra er operatør for PL 337, og gjennom avtalen inngått med Marathon i dag vil Pertras lisensandel øke fra 35 % til 65 %. De andre lisenspartnerne er BG (25 % andel) og Talisman (10 % andel).

Denne avtalen forutsetter godkjenning fra myndighetene.

Som vederlag for lisensandelen i PL 337 har Pertra avtalt å overføre til Marathon retten til å benytte ett av de borevinduene som tilfaller Pertra ifølge Konsortiumavtalen om bruk av boreriggen ”Bredford Dolphin”.