Pertra kunngjør kvartalsresultat for 4. kvartal 2006

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

13. februar 2007

Vellykket emisjon og børsnotering, økt produksjon og nye operatørlisenser

Pertra gjennomførte en rettet og en offentlig emisjon på til sammen 650 MNOK i oktober 2006, med betydelig overtegning. Selskapet ble børsnotert 10. november. Viktige borebeslutninger ble fattet i lisensene PL 337 og PL 380. Produksjonen fra Varg økte med 48 % fra 3. kvartal.

I januar 2007 fikk selskapet tre nye operatørlisenser i TFO 2006, og PUD for Yme ble levert. Reserver og ressurser har økt med 30 millioner fat. Resultatet i 4. kvartal ble -5,7 MNOK.

Pertra har gjennom fjerde kvartal 2006 fortsatt arbeidet med å modne lisenser fram mot leteboring og produksjon. Det ble besluttet å bore letebrønner i to av Pertras fire opererte lisenser, PL 337 og PL 380. Videre er plan for utbygging og drift (PUD) av Ymefeltet levert til myndighetene. Tildelingen i TFO 2006, som skjedde etter kvartalsslutt, medførte at Pertra nå opererer sju lisenser. Videre inngikk Pertra en avtale med Aker Exploration som sikrer tilgang til borerigg for ytterligere to letebrønner.

De samlede driftsinntekter i 4. kvartal 2006 utgjorde 31,4 MNOK. Underskuddet i 4. kvartal ble 5,7 MNOK før skatt, som er i samsvar med plan. Dette skyldes økt produksjon fra Vargfeltet, betydelige renteinntekter og sesongmessig lavere aktivitet med hensyn til datainnsamling.

Når vi tar hensyn til TFO 2006 og avtalen om nedsalg i PL 321, har Pertras riskede ressurser og reserver økt fra 230 til 260 millioner fat siden 2. kvartal 2006. Vedtaket i PL 316 om å levere PUD for Yme medfører at Pertra kan klassifisere 7 millioner fat som reserver i henhold til Oslo Børs’ nye retningslinjer for rapportering av reserver.

Fjerde kvartal 2006 og starten på 2007 har vært meget viktig for Pertra. Selskapets portefølje er betydelig styrket gjennom 2006, spesielt med de tre operatørskapene vi fikk tildelt i TFO 2006. Børsnoteringen har gitt oss et robust grunnlag for finansiering av virksomheten, og utviklingen i letelisensene følger plan. Det økonomiske resultatet er som planlagt, og plattformen for videre vekst er vesentlig styrket gjennom det siste halve året, ” sier adm. dir. Erik Haugane i en kommentar.

Av praktiske grunner har selskapet besluttet å flytte sin generalforsamling fra 23. mars til 27. april 2007.

  • Kvartalsrapport for 4. kvartal 2006 kan lastes ned her.
  • Klikk her for å lese kvartalspresentasjonen (kun på engelsk).

Denne informasjonen er i tillegg publisert på Oslo Børs.

Nærmere opplysninger:

  • Styreleder Kaare M. Gisvold, tlf.: 90 04 92 89
  • Adm. dir. Erik Haugane, tlf.: 90 72 16 55
  • Finansdirektør Paul Hjelm-Hansen, tlf.: 92 80 55 30