Pertra kvartalsresultat 1. kvartal 2006

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

21. oktober 2005

Pertra presenterte i dag 15. mai 2006 kl. 11.30 kvartalsresultatet for 1. kvartal 2006. Pertras driftsinntekter økte fra NOK 28,6 mill. i 1. kvartal i fjor til NOK 41,1 mill. i år.

Pertra er et letefokusert oljeselskap som fortsatt er i investeringsfasen. Dette reflekteres også av tallene for 1. kvartal 2006. Selskapet hadde et tap før skatt på 22,2 mill NOK. Dette skyldes i hovedsak letekostnadene på 33,5 mill. Selskapets ressurstilvekstog økning i antall lisenserhar vært betydelig i periodensiden 1. kvartal 2005.

Kvartalsrapport og kvartalspresentasjon (sistnevnte kun på engelsk) kan lastes ned her.