Pertra på vei til å bli Norges nest største operatørselskap

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

30. januar 2007

Pertra ASA (OB: PERTRA) er godt fornøyd med tildelingen av lisenser i TFO 2006. Pertra søkte om tre nye operatørlisenser og fikk alle tre. Dermed er Pertra nå operatør for sju lisenser på norsk sokkel.

Vi hadde investert betydelige ressurser i datainnhenting og tolkning før vi valgte hvilke blokker vi ønsket å søke på. Samtidig begrenset vi omfanget til det et selskap av vår størrelse kan makte å ha god innsikt i. Dette medfører også at vi har vært rede til å ta relativt høye eierandeler i de lisenser vi har søkt på. Målt i lisensvolum er Pertra vinneren blant de mindre selskapene, sammen med Revus Energy og Noreco,” sier adm. dir. Erik Haugane i en kommentar.

For å holde det forventede aktivitetstempo i de nye lisensene har Pertra allerede kontrahert Fugro-Geoteam til å samle inn 400 km2 3D seismikk i blokk 6507/9 og 12. Kontrakten har en verdi på NOK 60 millioner og dataene skal samles inn i august i år.

Videre har Pertra har sikret kapasitet med Bredford Dolphin til en eventuell boring i blokk 15/8 – 9 i 2008. Men det gjenstår fortsatt noe tolkningsarbeid før en borebeslutning kan fattes. I tillegg vil resultatene av boringen på Storskrymten og Grytkollen i PL 337 til sommeren ha betydning for funnsannsynligheten også i blokk 15/8 og 9.

I blokkene 25/3, 5 og 6 er det behov for betydelig mer arbeid før vi eventuelt kan bekrefte boring. Dette området er imidlertid svært viktig for Frøyfeltet da enhver tilleggsproduksjon til Frøy vil være av stor betydning for det prosjektets lønnsomhet.

I de tildelte lisensene har vi til nå kartlagt sju nye prospekt. Hvor mye dette utgjør i riskede ressurser vil Pertra komme tilbake til i forbindelse med 4. kvartalsrapporteringen.

TFO 2006-tildelingene er totalt sett i tråd med en langsiktig god utvikling for norsk sokkel. Operatører som har kompetanse og interesse for å utvikle ressurser som er for marginale for de største selskapene, får nå et økende ansvar for å bygge den norske petroleumsformuen. Statoil/Hydro har på tross av sin allerede dominerende posisjon økt sine opererte lisenser fra 130 til 140, mens DNO og Pertra blir de to nest største norske operatørselskapene med 7 operatørskap.