Pertra selger 15% av PL 321

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

22. desember 2006

haugane003_10x15_300dpiPertra er operatør for PL 321 som ligger i Norskehavet vest av Frøya og har en eierandel på 40%.

Lisensen ble tildelt i 18. konsesjonsrunde og Pertras andel ble kjøp fra Talisman i februar 2005. Aker Exploration AS kjøper15% i PL 321 fra Pertra ved å dekke Pertras kostnader for to letebrønner i lisensen, og stiller borerigg til rådighet for boring i lisensen sommeren 2009 og sommeren 2010.

Pertra har samlet inn 800 km2 3D seismikk over lisensen. Beslutning om boring i PL 321 vil bli fattet senest i juni 2007.

Pertra vil alltid være på utkikk etter muligheter som øker vår letekapasitet gjennom tilgang til areal og borerigger sammen med en fornuftig risikospredning. I dette tilfellet reduserer vi vår leterisiko samtidig som vi får tilgang til rigg i et anstrengt riggmarked. Ved denne avtalen frigjør Pertra altså borekapasitet til ytterligere vekst på norsk sokkel” sier adm. dir. Erik Haugane.

Effektiv dato for overdragelsen er 1. januar 2007. Etter transaksjonen, som er avhengig av godkjennelse fra selskapenes styrer, lisenspartnerne og myndighetene, vil eierfordelingen være: Pertra 25% (operatør), Talisman Energy 40%, Hydro 20% og Aker Exploration 15%.