Pertra selger 20% av PL337 til Revus Energy

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

5. september 2006

Pertra ASA og Revus Energy ASA bekjentgjør herved at de har inngått en avtale om salg av Pertras 20 prosent andel i PL337 til Revus.

Transaksjonen betinger at Revus overfører retten til å benytte ett av selskapets borevindu for boreriggen Bredford Dolphin til Pertra.

PL337 ligger nord for Varg-feltet og omfatter deler av blokkene 15/12 og 16/10. Pertra er operatør for PL 337 og planlegger sommeren 2007 å bore prospektet ”Gaupe” med den flytende boreriggen ”Mærsk Giant”.

Avtalen forutsetter godkjenning fra myndighetene.

Etter kjøpet av Marathons andel og salget av andeler til Revus i PL 337 øker Pertra sin lisensandel fra 35 % til 45 %, og eiersammentsetningen blir nå som følger:

Pertra (operatør): 45 %
BG: 25 %
Revus: 20 %
Talisman: 10 %