Pertra sikrer nok en rigg

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

12. januar 2006

Pertra har sammen med flere andre operatører på norsk sokkel inngått en avtale om leie av den halvt nedsenkbare boreriggen Bredford Dolphin for 3 år. Kontraktssummen er totalt på 2,5 milliard kroner. Avtalen innebærer en betydelig oppgradering av riggen fra Fred Olsens side.

Bredford Dolphin 2Avtalen betyr at Pertra har sikret kapasitet til boring av minst to letebrønner i perioden 2007-08. Riggen har kapasitet til boring på dypt vann. Denne kontrakten kommer i tillegg til at Pertra har inngått avtale om leie av en jack-up rigg fra Maersk Contractors for boring av en letebrønn i 2007.

Pertra AS er et uavhengig norsk oljeselskap som har eierandeler i ti lisenser på norsk sokkel. Pertra er operatør for to lisenser i Norskehavet og to lisenser i Nordsjøen. Pertra er operatør for det nedstengte Frøyfeltet som partnerskapet arbeider med å gjenåpne.