Pertra skal bore på Frøyhøgda i Norskehavet

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

24. juni 2007

I lisens PL 321, som dekker tre blokker øst for Ormen lange, har lisensen besluttet å gå inn i fase to av arbeidsprogrammet og vedtatt å bore to letebrønner. I løpet av første fase av arbeidsprogrammet er det skutt 800 km2 3D seismikk.

Lisensen ble tildelt i 2004 i 18. lisensrunde, og lisenstiden for leteperioden utløper sommeren 2010. Lisensen har i dag følgende partnere: Pertra 25% (operatør), Talisman 40%, Hydro 20% og Aker Exploration 15%.

Det vil bli gjort en såkalt borestedsundersøkelse i løpet av sommeren/høsten for å være forberedt til å kunne bore den første brønnen i 2008. Hovedprospektet er i sandstein av sen jura alder som er avsatt på vestflanken av Frøyhøgda, som er en grunnfjellshøyde. Brønnen vil bli ca. 2000 meter dyp. Aker Exploration bekoster Pertras andel av de to første letebrønnene i denne lisensen.