Pertra søker om nye lisenser på den norske sokkel

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

30. september 2005

Pertras Letesjef, Tom Bugge, overleverte Pertras søknad for TFO 2005 til Olje- og energidepartementet klokken 10.30 i dag. Pertra søker om lisenser både i Norskehavet og i Nordsjøen. Alle søknadene er utarbeidet i samarbeid med andre oljeselskap. Pertra søker både som operatør og som partner.

Søknadene er resultat av en samlet innsats av Pertra og våre partnere oljeselskapene, i tillegg til flere konsulentselskap, deriblant SINTEF. «Vi er svært entusiastiske når det gjelder de prospektene vi søker om i denne lisensrunden” uttaler Tom Bugge. «Våre søknader viser at det er en rekke interessante oljeprospekter som de mindre oljeselskapene finner attraktive”.

Det er forventet at myndighetene vil publisere tildelingene tidlig i desember.