Pertra tildelt ytterligere en lisens i Norskehavet

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

31. mai 2007

Da lisensene i TFO 2006 ble utdelt i januar i år, annonserte Olje- og energidepartement at ytterligere ti lisenser ville bli delt ut på et senere tidspunkt. Tilbud om disse lisensene ble annonsert 31. mai.

Pertra fikk tildelt en 20% andel i blokk 6608/7, og lisensen opereres av DNO. Lisensen inneholder et prospekt av Paleocene alder. Øvrige partnere er Petro-Canada og Noreco. Initiell periode er seks år, og beslutning om boring eller tilbakelevering må skje innen 3 år.