Pertraaksjen splittes i fem

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

24. februar 2006

Generalforsamlingen vedtok en vedtektsendring gjeldende fra mandag 27. februar kl. 0800 norsk tid, at Pertraaksjens pålydende er 0,20 kroner.

Det betyr at alle som før denne dato eide aksjer i Pertra, nå eier fem ganger så mange aksjer.

Også B-aksjene har blitt konvertert til A-aksjer; av dette følger at Pertra nå har kun én aksjeklasse. Totalt er det etter dette 15.565.650 utestående aksjer i Pertra ASA.