Pertra/NOIL Tilbuds- og informasjonsdokument

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

21. november 2007

Som tidligere annonsert gjennom børsmelding datert 9. oktober 2007 besluttet styrene i Pertra ASA «Pertra» (endret navn til Det norske oljeselskap ASA), Det Norske Oljeselskap ASA «NOIL» (endret navn til NOIL Energy ASA) samt DNO ASA (endret navn til DNO International ASA) å gjennomføre en sammenslåing av Pertra og NOIL. Sammenslåingen ble vedtatt av generalforsamlinger i DNO og Pertra den 8. november 2007. Det vises også til børsmelding datert 20. november 2007.

Sammenslåingen vil bli gjennomført ved at NOIL-aksjene byttes i Pertra-aksjer. Følgelig vil Pertra tilby å erverve alle aksjer i NOIL med bytte i Pertra-aksjer i et bytteforhold 3:1 (3 aksjer i NOIL vil gi rett til 1 ny aksje i Pertra).

Akseptperioden vil starte den 21. november og avsluttes kl. 16:30 fredag 30. november 2007.

Tilbuds- og informasjonsdokumentet inneholder beskrivelse av tilbudet i tillegg til oppdatert informasjon om Pertra og Pertras’ aksjer. Tilbuds- og informasjonsdokumentet kan lastes ned her eller fra Pareto Securities’ hjemmeside (www.pareto.no ). Det kan også fås ved henvendelse til selskapene eller Tilrettelegger. Tilbuds- og informasjondokumentet vil bli tilsendt kostnadsfritt til alle gjenværende
aksjonærer i NOIL.

Per i dag eier Pertra allerede totalt 99 000 000 aksjer i NOIL, tilsvarende 83,67% av aksjekapitalen i NOIL.