Pertras to største eiere får direkte eierskap i Pertra

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

26. januar 2006

Pertra Management AS og Petro Midt-Norge AS, som til sammen eier 72 % av Pertra sine aksjer, har sendt begjæring til Brønnøysundregistrene om oppløsning av selskapene.

Det inntrer nå en varslingstid på to måneder og den faktiske oppløsning vil derfor finne sted tidligst i april i år. Hensikten med oppløsningen er å gi eierne i disse holdingselskapene direkte eierskap i Pertra. Det vil i seg selv øke likviditeten på Pertra sine aksjer, men er primært et ledd i arbeidet for børsnotering av Pertra.