Transaksjoner med Marathon og Revus Energy i PL 337 godkjent av myndighetene

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

31. oktober 2006

Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet har nå godkjent Pertras kjøp av Marathons 30 % andel i Produksjonslisens 337 og Pertras salg av 20 % til Revus Energy i den samme lisensen.

Den nye eiersammensetningen i PL 337 er dermed: Pertra 45 % (operatør), BG Norge 25 %, Revus Energy 20 % og Talisman Energy 10 %.

PL 337 ligger nord for Vargfeltet, og operatøren planlegger å bore Gaupeprospektet i lisensen i løpet av sommeren 2007 med boreriggen Mærsk Giant.