Petroleumjuridisk seminar

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

24. september 2009

Det norske er arrangør av årets petroleumsjuridiske seminar. Det norske har overtatt stafetten for å føre tradisjonen med et slikt seminar videre. Fra Det norske skal administrerende direktør Erik Haugane delta.

erik_thumbnail.jpg–          Her skal vi diskutere alt fra skatt til kontraktsforhandlinger. Formålet er å avklare juridiske spørsmål mellom industrien og myndighetene. Det kan kanskje høres kjedelig ut, men det er egentlig veldig spennende, sier Haugane (bilde).

Seminaret holdes i år i Berlin mellom 24. og 27. september. Representanter fra alle oljeselskaper med eierinteresser på norsk sokkel, advokater, norske myndigheter og universiteter samles for å diskutere aktuelle juridiske problemstillinger knyttet til industrien.

Seminaret ble i sin tid initiert av Olje- og energidepartementet, Universitetet i Oslo og oljeselskapene på norsk sokkel. Formålet med seminaret er at de ulike aktører kan møtes til faglige diskusjoner og høste av hverandres erfaringer.

Arrangørrollen går på rundgang. Etter å ha vært samlet i Norges nordligste by, Longyearbyen i fjor, er nå verdensbyen Berlin valgt som ramme.

Det er et morsomt poeng at Det norske er et selskap uten egne jurister, men Erik Haugane legger ikke skjul på det ofte er behov for juridisk kompetanse – ikke minst når selskapet har en fusjon med Aker Exploration på dagsorden.

Dette er Det norske (`DETNOR`):
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 28 lisenser, og med deltakelse i totalt 51 lisenser. Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 140 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.