Plugger brønner på Valhall med strøm fra land

7. juni 2017

Maersk Invincible elektrifiseres gjennom Valhallfeltet. Det er trolig første gang i verden at en borerigg opereres med strøm fra land.

̶  Dette er et pionerprosjekt for Aker BP. Ved å elektrifisere boreriggen kutter vi lokale CO2-utslipp og NOx-utslipp betydelig. Det er i tråd med vår strategi om å utvikle løsninger som bidrar til at miljøkonsekvensene av aktivitetene våre blir så små som mulig, sier direktør for Valhallfeltet, Per Mikal Hauge i Aker BP.

Beregninger viser at elektrifisering av boreriggen gjør at lokale utslipp reduseres med 15.200 tonn CO2 og 168 tonn NOx hvert år.

Ledig kapasitet i strømforsyning

Aker BP leier Maersk Invincible i fem år. Den helt nye boreriggen kom til Valhallfeltet i starten av mai. I løpet av de neste årene skal den permanent plugge totalt 18 brønner fra Valhall DP-plattformen.

̶ Valhallfeltet forsynes med strøm fra Lista gjennom en 294 kilometer lang kabel. Vi hadde ledig kapasitet i strømforsyningen og Maersk Drilling forpliktet seg til å legge til rette for elektrifisering av Maersk Invincible da den ble bygd i Sør-Korea, forklarer Hauge.

Maersk Invincible i fjorden utenfor Stavanger før uttauing til Valhallfeltet (Photo: Maersk Drilling).

Støtte fra NOx-fondet

Maersk Invincible startet pluggeoperasjoner på Valhallfeltet søndag 28. mai. Den får strøm fra Vallhall IP-plattformen gjennom en 500 meter lang høyspent kabel. Modifikasjoner har vært nødvendig for å legge til rette for strømforsyning til riggen.
Aker BP har fått tilslag på opptil 42 millioner kroner i støtte fra næringslivets NOx-fond til elektrifiseringsprosjektet.

̶  Aker BP skal unngå å skade miljøet gjennom energieffektivisering og reduksjon av utslipp til luft. Med elektrifisering av Maersk Invincible reduserer vi utslipp ytterligere, avslutter Hauge.

Om Valhall

Pluggingen av brønner er en sentral del av fornyingen av Valhall feltsenter. De tre opprinnelige plattformene fra oppstart av feltet i 1982 – QP, DP og PCP – skal fjernes. De gjenværende plattformene på feltsenteret – IP, WP og PH – skal produsere i mange, mange år til.

Les mer om: Valhallfeltet