Produksjon første kvartal 2015

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

15. april 2015

Det norske oljeselskap ASA produserte 64,9 tusen fat oljeekvivalenter per dag («mboepd») i første kvartal 2015. Produksjon per felt for første kvartal 2015 (forrige kvartal i parantes):

Alvheim (incl. Boa), 65 %, operatør: 37,7 mboepd (42,7 mboepd)
Volund, 65 %, operatør: 10,7 mboepd (11,1 mboepd)
Vilje, 46,9 %, operatør: 6,4 mboepd (7,1 mboepd)
Bøyla, 65 %, operatør: 8,3 mboepd (0,0 mboepd)
Jette, 70 %, operatør: 0,8 mboepd (0,7 mboepd)
Atla, 10 %, partner: 0,5 mboepd (0,5 mboepd)
Varg, 5 %, partner: 0,3 mboepd (0,4 mboepd)
Jotun Unit, 7 %, partner: 0,1 mboepd (0,1 mboepd)
Total 64,9 mboepd (62,6 mboepd)

 

Produksjonsvolumene er gjenstand for endelig reallokering.

Alvheim FPSO

Alvheim FPSO