Produksjon første kvartal 2016

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

11. april 2016

Det norske oljeselskap ASA («DETNOR») produserte 60,6 tusen fat oljeekvivalenter per dag («mboepd») i første kvartal 2016. Produksjon per felt for første kvartal 2016 var (forrige kvartal i parentes):

Alvheim (inkl, Boa), 65 % operatør: 38,4 mboepd (30,9 mboepd)
Bøyla, 65 % operatør: 9,1 mboepd (8,8 mboepd)
Volund, 65 % operatør: 6,4 mboepd (7,3 mboepd)
Vilje, 46,9 % operatør: 5,2 mboepd (5,7 mboepd)
Jette, 70 % operatør 0,6 mboepd (0,5 mboepd)
Atla, 10 % partner: 0.3 mboepd (0.3 mboepd)
Varg, 5 % partner: 0.5 mboepd (0.3 mboepd)
Jotun Unit, 7 % partner: 0.1 mboepd (0.1 mboepd)
Total 60,6 mboepd (54,0 mboepd)

 

Produksjonsvolumene er gjenstand for endelig reallokering.