Produksjon tredje kvartal 2015

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

8. oktober 2015

Det norske oljeselskap produserte 62,8 tusen fat oljeekvivalenter per dag («mboepd») i tredje kvartal 2015. Produksjon per felt for tredje kvartal 2015 var (forrige kvartal i parentes):

Alvheim (inkl, Boa), 65 % operatør: 35,6 mboepd (32,4 mboepd)
Bøyla, 65 % operatør: 10,5 mboepd (8,3 mboepd)
Volund, 65 % operatør: 8,8 mboepd (9,4 mboepd)
Vilje, 46,9 % operatør: 6,6 mboepd (6,7 mboepd)
Jette, 70 % operatør 0,6 mboepd (0,5 mboepd)
Atla, 10 % partner: 0,3 mboepd (0,5 mboepd)
Varg, 5 % partner: 0,3 mboepd (0,4 mboepd)
Jotun Unit, 7 % partner: 0,1 mboepd (0,1 mboepd)
Total 62,8 mboepd (58,4 mboepd)

Produksjonsvolumene er gjenstand for endelig reallokering.