Produksjon tredje kvartal 2016

10. oktober 2016

Aker BP ASA produserte 59,8 tusen fat oljeekvivalenter per dag («mboepd») i tredje kvartal 2016, ekskludert produksjon fra BP Norge AS. Resultatregnskapet for tredje kvartal vil baseres på denne produksjonen og volumer fra BP Norge AS vil inkluderes i resultatregnskapet fra 1. oktober 2016.

Produksjon per felt for tredje kvartal 2016 var (forrige kvartal i parentes):

Alvheim (inkl, Boa), 65 % operatør: 41,0 mboepd (39,9 mboepd)
Bøyla, 65 % operatør: 6,2 mboepd (7,9 mboepd)
Volund, 65 % operatør: 4,2 mboepd (6,0 mboepd)
Vilje, 46,9 % operatør: 7,4 mboepd (7,6 mboepd)
Jette, 70 % operatør 0,9 mboepd (0,5 mboepd)
Atla, 10 % partner: 0,1 mboepd (0,1 mboepd)
Varg, 5 % partner: 0,0 mboepd (0,2 mboepd)
Jotun Unit, 7 % partner: 0,1 mboepd (0,1 mboepd)
Total 59,8 mboepd (62,4 mboepd)

 

Produksjonsvolumene er gjenstand for endelig reallokering.