Produksjon

Aker BP er som operatør for feltsentrene Valhall, Ula, Ivar Aasen, Alvheim og Skarv en betydelig produsent av olje og gass på norsk sokkel.

Selskapet er ett av de største, uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa, målt i produksjon.

Aker BP hadde en samlet 2017-produksjon på 138 800 fat oljeekvivalenter per dag.

Selskapet har en lisensportefølje av høy kvalitet. Se lisenskart

Produksjonsskipet Alvheim

Alvheim FPSO

Olje- og gassfeltet Valhall

valhall_4ka3269