Alvheim

Alvheim-området ligger i midtre Nordsjøen ved grensen til britisk sektor. Det består av selve Alvheimfeltet og satellittfeltene Bøyla, Vilje og Volund. Alle feltene produseres via Alvheim FPSO.

Alvheim FPSO

Alvheim FPSO

 

Produksjonen startet i 2008. Vanndybden i området er 120-130 meter.

Alvheimfeltet består av strukturene Kneler, Boa, Kamelon og East Kamelon og funnene Viper-Kobra og Gekko.

Viper-Kobra kom i produksjon i fjerde kvartal 2016. Bøyla, Vilje og Volund er satellittfelt, som er mindre funn som er koblet opp til Alvheim FPSO.

Alvheim har produsert over forventning, og det har vært en gradvis økning i ressursene, hovedsakelig som et resultat av tilleggsbrønner. Alvheim kan bli et oljeknutepunkt for framtidige funn i området.

Olje blir transportert fra feltet med bøyelaster og assosiert gass blir eksportert gjennom Scottish Area Gas Evacuation (SAGE) rørsystemet til St Fergus i Skottland.

– Les mer om Alvheim-området i Årsrapporten 2017

Blokk nr. og utvinningstillatelse:

24/6-2 utvinningstillatelse 088 BS
24/6-4 utvinningstillatelse 203
25/4-7 utvinningstillatelse 036 C
25/4-10 S utvinningstillatelse 203
25/7-5

Oppdaget:

1998

Produksjonsstart:

Juni 2008

Rettighetshavere:

Aker BP ASA 65% (operatør)
ConocoPhillips 20%
Lundin Norway 15%

Lisensperiode:

1996 – 2032

Reservoarbergart:

Sandstein

Les mer på Norskpetroleum.no