Atla

Atla er et gassfelt i sentrale Nordsjøen. Atla blir produsert ved en havbunnsinnretning som er koblet til en eksisterende rørledning som går mellom Heimdal og Skirne. Produksjonen på Atla kom i gang i oktober 2012 og nærmer seg nå slutten av sin levetid.

Atla

Funnet på Atla ble gjort i oktober 2010, og feltet kom i produksjon knappe to år etter.
Havdypet er 119 meter. Reservoaret ligger på omtrent 2 700 meters dyp. Feltet er i halefasen og en plan for avslutning er lagt fram for myndighetene. Produksjonen blir nedstengt i nærmeste framtid. Det kan være mulig å produsere brønner syklisk etter trykkoppbygging.

Total E&P Norge er operatør for feltet med 40 prosent eierandel. Aker BP er partner med 10 prosent. Andre rettighetshavere er Petoro med 30 prosent og Lotos Exploration and Production Norge med 20 prosent.

Under er en illustrasjon av Atla-utbyggingen. Illustrasjon fra Statoil.