Bøyla

Bøyla-feltet ligger på 120 meters havdyp, ca. 28 km sør for Alvheim. Feltet er knyttet opp til Alvheim FPSO. Produksjonen begynte i januar 2015.

Bøyla manifoildNymo - EydehavnSkandi Arctic

Feltet er utbygget med to horisontale produksjonsbrønner og en vanninjeksjonsbrønn.

Blokk nr. og utvinningstillatelse:

25/4-9 S

Oppdaget:

2009

Produksjonsstart:

Januar 2015

Rettighetshavere:

Aker BP ASA 65,00% (operatør)
Point Resources AS 20,00%
Lundin Norway AS 15,00%

Reservoarbergart:

Sandstein


Les mer på Norskpetroleum.no