Gina Krog

Illustrasjon av Gina Krog-utbyggingen, fra Statoil

Plan for utbygging og drift (PUD) av Gina Krog (tidligere Dagny) ble levert i desember 2012, og godkjent i mai 2013.

Ressursene i Gina Krog feltet strekker seg inn i lisens 029B, hvor Aker BP er partner med 20 prosent eierandel. Feltet ligger i lisensene 029B, 029C, 048 og 303. Aker BP har en eierandel på 3,3 prosent i det unitiserte feltet.

Totale utvinnbare reserver er beregnet til 225 millioner fat oljeekvivalenter, tilsvarende rundt 7,5 millioner fat oljeekvivalenter netto til Aker BP. Totale investeringer er antatt å bli på 31 milliarder kroner.

Produksjonen fra Gina Krog skal etter planen starte i andre kvartal 2017 og er antatt å vare fram til 2037.

Gina Krog skal bygges ut med en bunnfast plattform som knyttes opp til Sleipner feltet for gasseksport. Oljen skal transporteres med skip.

Statoil er operatør for Gina Krog-feltet.Les mer om vår virksomhet i Aker BPs årsrapport 2016