Gina Krog

Photographer: Ole Jørgen Bratland / Statoil

Gina Krog er et olje- og gassfelt som ligger på Utsira-høyden i Nordsjøen. Totale utvinnbare reserver er beregnet til 225 millioner fat oljeekvivalenter.

Plan for utbygging og drift (PUD) av Gina Krog ble godkjent i Stortinget i mai 2013. Gjennom 20 prosent andel i lisens 029B har Aker BP en eierandel på 3,3 prosent i det unitiserte feltet.

Produksjon fra feltet startet 30. juni 2017. Feltet er bygget ut med en kombinert bolig- og prosessplattform. Olje fra Gina Krog fraktes med lagerskip og gass eksporteres i rør via Sleipner-plattformen. Feltet opereres av Equinor.