Hod

Hod er en enkel, vanligvis ubemannet brønnhodeplattform. Den fjernstyres fra Valhall 13 km unna, og var den første ubemannede plattform på norsk sokkel da produksjonen startet i august 1990.

hod

Plattformen er designet for oppjekkbar borerigg og har åtte brønnslisser. Vanndybde er 72 meter.

I dag produserer Hod fra brønner boret fra Valhalls sørflankeplattform. Alle brønnene på Hod plattformen er stengt i påvente av permanent plugging og fjerning.

Blokk nr. og utvinningstillatelse:

2/11 – utvinningstillatelse, 033, tildelt 1969

Oppdaget:

1974

On stream in:

1990

Rettighetshavere:

Aker BP ASA 90% (operatør)

Pandion Energy 10%

Lisensperiode:

2020

Reservoarbergart:

Kalk


Les mer på Norskpetroleum.no