Jotun

Jotun-feltet sluttet å produsere i slutten av 2016.

Produksjon startet på Jotun i 1999 og hadde 22 utvinningsbrønner.

Jotuninstallasjonene består av en flytende produksjonsinnretning med bo-, lager- og lossefasiliteter (Jotun A), og en brønnhodeplattform (Jotun B).

Jotun er integrert med Balderfeltet, og prosesserer i tillegg gass fra Balder og olje fra jurareservoaret i Ringhorneforekomsten.Havdypet på Jotun er ca 126 meter. Reservoaret ligger på omtrent 2 000 meters dyp.

Lisenshavere på Jotun er operatør ExxonMobil E&P Norway med 90 prosent eierandel, Aker BP (7 prosent) og Faroe Petroleum Norge (3 prosent).