Skarv

Skarv-feltet ligger i den nordlige delen av Norskehavet, og er Aker BPs nordligste produserende felt. Feltet er bygget ut med et produksjonsskip med lagrings- og lossekapasitet (FPSO), og har et av verdens største offshore gassprosesseringsanlegg.

1395182165064

Skarvfeltet ligger i Norskehavet, ca 210 kilometer fra Sandnessjøen på 350-450 m vanndyp.

Feltet kom i produksjon i desember 2012 med en forventet levetid på 25 år.

Skarv-feltet er bygget ut med en «Floating Production, Storage and Offloading» (FPSO) enhet som er ankret til havbunnen. Undervannsbrønner er knyttet opp til FPSO-en via havbunnsrammer.

Gassproduksjonen fra FPSO transporteres via et 80 kilometer langt gass-grenrør til Åsgards transportsystem og videre til det europeiske markedet via Gasled. Skytteltankerlasting av olje for direkte transport til markedet.

Skarv i tall


– Les mer om Skarv-området i Årsrapporten 2018

Blokk nr. og utvinningstillatelse:

PL159, PL212, PL212B og PL262

(delblokker 6507/6, 6507/5, 6507/3 og 6507/2

Oppdaget:

1998

Beliggenhet:

210 km fra Sandnessjøen der BPs forsyningsbase og støtteenhet er lokalisert Helikopterbase i Brønnøysund

Produksjonsstart:

Desember 2012

Rettighetshavere:

Aker AKER BPASA – 23.84%

Equinor Energy AS – 36,16%

DEA E&P Norge AS – 28,08%

PGNiG Norge AS – 11,92%

Lisensperiode:

2033

Reservoarbergart:

Sandstein


Les mer på Norskpetroleum.no

Etter at PUD for Skarv ble godkjent i Stortinget i desember 2007 og frem til produksjonsstart desember 2012, ble en lang rekke aktiviteter gjennomført i Helgelandsregionen.
Les mer om lokale ringvirkninger


Les mer om vår virksomhet i Aker BPs årsrapport 2018