Skarv

Skarvfeltet ligger i den nordlige delen av Norskehavet, og er Aker BPs nordligste produserende felt. Feltet er bygget ut med et produksjonsskip med lagrings- og lossekapasitet (FPSO), og har et av verdens største offshore gassprosesseringsanlegg.

1395182165064

Skarvfeltet ligger i Norskehavet, ca 210 kilometer fra Sandnessjøen på 350-450 m vanndyp.

Feltet kom i produksjon i desember 2012 med en forventet levetid på 25 år.

Skarvfeltet er bygget ut med en «Floating Production, Storage and Offloading» (FPSO) enhet som er ankret til havbunnen. Undervannsbrønner er knyttet opp til FPSO-en via havbunnsrammer.

Gassproduksjonen fra FPSO transporteres via et 80 kilometer langt gass-grenrør til Åsgards transportsystem og videre til det europeiske markedet via Gasled. Skytteltankerlasting av olje for direkte transport til markedet.

Skarv i tall


– Les mer om Skarv-området i Årsrapporten 2018

 

Blokk nr. og utvinningstillatelse:

PL159, PL212, PL212B og PL262

(delblokker 6507/6, 6507/5, 6507/3 og 6507/2

Oppdaget:

1998

Beliggenhet:

210 km fra Sandnessjøen der BPs forsyningsbase og støtteenhet er lokalisert Helikopterbase i Brønnøysund

Produksjonsstart:

Desember 2012

Rettighetshavere:

Aker AKER BPASA – 23.84%

Equinor Energy AS – 36,16%

DEA E&P Norge AS – 28,08%

PGNiG Norge AS – 11,92%

Lisensperiode:

2033

Reservoarbergart:

Sandstein


Les mer på Norskpetroleum.no

Etter at PUD for Skarv ble godkjent i Stortinget i desember 2007 og frem til produksjonsstart desember 2012, ble en lang rekke aktiviteter gjennomført i Helgelandsregionen.
Les mer om lokale ringvirkninger