Ula

Ulafeltet ligger i den sørlige delen av Nordsjøen, og består av tre plattformer. Feltsenteret fungerer som et områdesenter for satellittfeltet Tambar og som tredjepartsvert for feltene Oselvar og Blane.

I oktober 2016 passerte Ula 30 år i produksjon.

Ulafeltet er bygget ut med tre konvensjonelle stålinnretninger: en for produksjon, en for boring og en boligplattform, alle forbundet med gangbroer. Gasskapasiteten på feltet ble oppgradert i 2008 med en ny gassprosesserings- og injeksjonsmodul. Vanndybden i området er om lag 70 meter.

Satellittfeltet Tambar og Tambar Øst ligger ca. 16 km sørøst for Ula og er bygget ut med en brønnhodeplattform uten prosesseringsanlegg som fjernstyres fra Ula.

Ula fungerer også som tredjepartsvert for feltene Blane (produksjonsstart 2007) og Oselvar (produksjonsstart 2009), begge tilkoblet Ula via havbunnsanlegg. Utbyggingsprosjektet Oda (som opereres av Centrica) ble sanksjonert med planlagt tilkobling til Ula, og plan for utbygging og drift (PUD) ble sendt inn til myndighetene 30. november 2016.

For å øke oljeproduksjonen, injiseres gass og vann vekselvis (WAG) inn i Ula-reservoaret. Gassen kommer fra satellittfeltene.

Oljen blir transportert i 20″ rørledning via Ekofisk til Teesside. All gass blir reinjisert i reservoaret for å øke oljeutvinningen.

– Les mer om Ula/Tambar-området i Årsrapporten 2017

Blokk nr. og utvinningstillatelse:

7/12 – utvinningstillatelse, 019, tildelt 1965

7/12 – utvinningstillatelse, 019B, tildelt 1977

Oppdaget:

1976 – brønn 7/12-2

Produksjonsstart:

1986

Rettighetshavere:

Aker BP ASA 80%
DNO 20%

Lisensperiode:

2028

Reservoarbergart:

Sandstein


Les mer på Norskpetroleum.no