Varg

Vargfeltet ble stengt i august 2016 etter å ha produsert nesten 100 millioner fat olje siden produksjonen kom i gang i 1998.

Varg ble bygget ut med en brønnhodeplattform (Varg A) i kombinasjon med et produksjonsskip (Petrojarl Varg) med integrert oljelager. Varg A var normalt ubemannet. Brønnhodeplattformen og produksjonsskipet var forbundet med fleksible rørledninger for oljeproduksjon, vann- og gassinjeksjon samt kabel for kraft og styring. Oljen ble losset fra produksjonsskipet til skytteltankere via et lossesystem bak på produksjonsskipet.

Aker BP er partner med fem prosent eierandel. Talisman Energy Norge er operatør med 65 prosent eierandel. Petoro er partner med 30 prosent.