Vilje

Vilje-feltet ligger på 120 meters havdyp 20 kilometer nordøst for Alvheim. Feltet er knyttet opp til Alvheim FPSO. Produksjonen begynte i 2008.

Vilje Sør ble påvist i 2013, og bygd ut med en brønn i 2014.

Vilje produseres med tre undervannsbrønner som er koblet opp til produksjonsskipet Alvheim FPSO.

Blokk nr. og utvinningstillatelse:

25/4-9 S

Oppdaget:

2003

Produksjonsstart:

Oktober 2008

Rettighetshavere:

Aker BP ASA 46,904000% (operatør)
Equinor Energy AS 28,853000%
PGNiG Upstream International AS 24,243000%

Reservoarbergart:

Sandstein


Les mer på Norskpetroleum.no