Volund

Volund-feltet, omkring åtte km sør for Alvheim, var det andre feltet som ble bygget ut med et havbunnsanlegg og er knyttet til produksjonsskipet Alvheim.

Feltet, som består av fire produksjonsbrønner og en vanninjeksjonsbrønn, startet produksjonen i 2009 og ble brukt som svingprodusent når Alvheim FPSO hadde ledig kapasitet. Feltet ble åpnet for regulær produksjon i 2010.

Blokk nr. og utvinningstillatelse:

24/9-5

Oppdaget:

1994

Produksjonsstart:

2009

Rettighetshavere:

Aker BP ASA 65% (operatør)
Lundin Norway AS 35%

Reservoarbergart:

Sandstein


Les mer på Norskpetroleum.no