Produksjonsstart på Bøylafeltet

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

19. januar 2015

Det norske oljeselskap ASA (Det norske) og lisenshaverne i PL 340 har igangsatt produksjonen på Bøylafeltet. Bøyla er dermed det fjerde feltet i produksjon i Alvheim-området.

De totale investeringene for utbygging av Bøylafeltet er cirka 5 milliarder kroner. Forventede utvinnbare reserver fra feltet er beregnet til 23 millioner fat oljeekvivalenter, hvorav 15 millioner fat oljeekvivalenter til Det norske.

Utbyggingsløsningen er en havbunnsinstallasjon som består av to horisontale produksjonsbrønner og en vanninjeksjonsbrønn. Forventet maksimal produksjonsrate per dag vil være i overkant av 20 000 fat oljeekvivalenter når begge brønner er i produksjon.

Karl-Johnny-Hersvik– Bøyla er det fjerde produserende feltet tilknyttet Alvheim FPSO, og vil tilføre viktige volumer for å opprettholde høy produksjon fra Alvheim-området, sier administrerende direktør Karl Johnny Hersvik i Det norske.

 

Bøylafeltet er tilknyttet eksisterende infrastruktur til produksjonsskipet «Alvheim FPSO» via en 28 kilometer rørledning. «Alvheim FPSO» har en prosesseringskapasitet på cirka 150 000 fat i døgnet, og har gjennomgått mindre modifikasjoner for å motta og prosessere volumer fra Bøylafeltet.

Bøylafeltet er lokalisert i blokk 24/9 i nordlige del av Nordsjøen. Lisensen ble tildelt i TFO 2004 og det første funnet ble gjort i 2009 (Marihøne-prospektet). Funnet ble stadfestet av to avgrensningsbrønner samme år. Plan for utbygging og drift ble levert og godkjent av norske myndigheter i 2012. Bøyla havbunnstrukturer ble påbegynt i 2013, og har i hovedsak blitt bygd av norske leverandører.

Det norske er operatør for Bøylafeltet med en eierandel på 65 prosent. De andre rettighetshaverne er Core Energy AS med 20 prosent eierandel og Lundin Norway AS med de resterende 15 prosent.