Prospekt og tegningsblanketter for den offentlige aksjekapitalforhøyelsen i Pertra ASA

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

18. oktober 2006

Prospekt og tegningsblanketter for den offentlige aksjekapitalforhøyelsen i Pertra ASA

Pertra gjennomfører i perioden fra 18.10.2006 til 27.10.2006 en offentlig aksjekapitalforhøyelse.

Tegningsblanketter (på norsk og engelsk) og prospektet (kun på engelsk) finner du her.

Tegningssteder for kapitalforhøyelsen er: