Publisering av informasjonsdokument

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

9. september 2016

Det henvises til børsmeldingene av 10. og 15. juni 2016 fra Det norske oljeselskap ASA (“Selskapet”) vedrørende oppkjøpet av BP Norge AS («Transaksjonen»).

Selskapet har i dag forbindelse med ovennevnte publisert et informasjonsdokument som også fungerer som et tilsvarende dokument som prospekt for notering av vederlagsaksjene i Selskapet, som vil bli utstedt på tidspunktet for gjennomføringen av Transaksjonen. Gjennomføringen av Transaksjonen er betinget av oppfyllelse av enkelte gjennomføringsvilkår, som forventes å foreligge innen utgangen av september 2016. Selskapet forventer videre at gjennomføringen av Transaksjonen vil finne sted på eller omkring 30 september 2016, og at vederlagsaksjene vil bli notert på Oslo Børs kort tid etter dette. For mer informasjon, henvises det til informasjonsdokumentet.

En rapport utarbeidet av DeGolyer and MacNaughton vedr BP Norge AS’ reserver og betingede ressurser utgjør en del av informasjonsdokumentet. Ved årsslutt 2015, ble BP Norges 2P (P50) reserver estimert til 297 million fat oljeekvivalenter (mmboe) og modnede 2C (best) betingede ressurser til 114 mmboe, basert på salgsgass. Det bemerkes at 2P (P50) reservene er høyere enn reservene som er rapportert av Oljedirektoratet og dette skyldes i hovedsak forskjeller i kriterier for klassifisering av reserver.

Informasjonsdokumentet er vedlagt og er også tilgjengelig på Selskapets hovedkontor i Trondheim.

DETNOR – Information memorandum