PUD levert for Yme

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

9. januar 2007

Talisman Energy Norge AS har i dag sammen med partnerne i PL 316, Revus Energy og Pertra, innlevert plan for utbygging og drift (PUD) av Yme-feltet i Nordsjøen. Det er beregnet at feltet vil produsere 50-60 millioner fat olje, avhengig av framtidig oljepris. Investeringskostnadene er beregnet til i overkant av 4 mrd. kroner.

PL 316 ligger i Egersundbassenget og ble tildelt i 18. lisensrunde i 2004. Lisensinnehaverne er Talisman Energy Norge AS (operatør, 70%), Revus Energy (20%) og Pertra (10%).

Yme-feltet ble oppdaget i 1986. Daværende operatør Statoil produserte om lag 50 millioner fat fra 1996 og frem til 2001. Da feltet ble permanent nedstengt i en periode med meget lave oljepriser, hadde man produsert mindre enn 20% av de tilstedeværende reserver.

Utbyggingen av Yme-feltet vil være første felt i Norge der et nedstengt felt blir bygget ut på nytt. Yme-feltet planlegges å bli bygget ut med 12 produksjons- og Erik Hauganeinjeksjonsbrønner. Produksjonsplattformen vil være en oppjekkbar enhet med en tilhørende lagertank stående på havbunnen. Produksjonsstart er ventet i januar 2009. Det er forventet at Yme-feltet på det meste vil produsere 40000 fat olje per dag.

Lisenspartnerne har inngått en intensjonsavtale med selskapet Single Buoy Moorings Inc. (SBM) for bygging og leie av produksjonsenheten. Boring av produksjonsbrønner tar til sommeren 2008 med”Mærsk Giant” som borerigg.

Adm. dir Erik Haugane sier i en kommentar:

Denne planen for å ta ut ytterligere reserver fra Yme-feltet demonstrerer at de nye oljeselskapene på norsk sokkel allerede bidrar betydelig til å øke den norske petroleumsformuen. Prosjektet er i sin helhet brakt fram av selskap som er etablert på norsk sokkel etter myndighetenes initiativ for å øke mangfoldet blant aktørene i 2000.”