Q3 – Et eventyrlig kvartal for Det norske

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

2. november 2011

Det norske oljeselskap ASA har i løpet av 2011 skapt store verdier for sine aksjonærer og samfunnet, først og fremst med det store funnet på Aldous Major sør. Funnet løfter Det norske fram som en betydelig aktør på norsk sokkel.

I tredje kvartal har Det norske levert to planer for utbygging og drift (PUD), en som operatør på Jette og en som partner på Atla.

Administrerende direktør Erik Haugane sier at utviklingen i Det norske, på alle områder, har vært eventyrlig.
-Jeg har brukt ord som storeslem og enestående. Når vi som selskap tredobler vår ressursbase på et halvt år er det vanskelig å ikke bruke superlativer. Vi har 20 prosent i det som er av de største funn som er gjort på norsk sokkel noensinne. Fortsatt ser vi oppside i dette området. Sammen med plan for utbygging og drift på Jette er det fundament for et betydelig og fullverdig norsk oljeselskap.

-Jeg er også glad, ikke minst på vegne av våre mange aksjonærer, at Det norske nå har en markedsverdi på over ti milliarder kroner. Det er en oppmuntring for de mange som har satset langsiktig på selskapet.

Photo_Anette_Westgard_-_Core_sampleGigantfunn

Det norske har 20 prosent i funnet på Aldous Major sør. Det er et av de største funnene på norsk sokkel noensinne, og verdens største funn offshore i år. Operatørens ressursanslag er mellom 900 og 1500 millioner fat oljeekvivalenter. Det norskes andel er mellom 180 og 300 millioner fat. Med dagens oljepriser tilsvarer selskapets andel en brutto verdi på 146 milliarder kroner. Det er fortsatt en mulig oppside både i lisens 265 og i nabolisensen 501.
I tredje kvartal har Det norske også gjort et gassfunn på Norvarg i Barentshavet, der Total er operatør. Selskapet har 20 prosent andel i lisensen. I juli ble det også funn gass på Skalle i Barentshavet, der Det norskes har en andel på 10 prosent.
Det norske har også gjort et mindre oljefunn på Skaugumsåsen i lisens 482. Det norske er operatør for lisensen med en eierandel på 65 prosent.
Bilde til venstre viser en kjerneprøve tatt på Aldous Major sør. Bilde av Anette Westegard/Statoil.

Jette i rute

I september leverte Det norske, som operatør, plan for utbygging og drift (PUD) på Jette (lisensene 027D, 169C og 504). Dette vil bli selskapets første utbygging som operatør. Det norske har en eierandel på 63,3 prosent i Jette.
Utbyggingen av Jette har et kostnadsanslag på 2,5 milliarder kroner. Det er ventet at første olje vil være tidlig 2013, med et bidrag på 9000 fat per dag til Det norske.
I juli leverte Total, som operatør, plan for utbygging og drift for Atla. Etter planen vil produksjonen fra Atla komme sent i 2012, og gi Det norske 1000 fat oljeekvivalenter per dag.

Solide finanser

I kvartalet gjennomførte selskapet en vellykket emisjon på 488.9 millioner kroner. 11.1 millioner aksjer ble utstedt til en pris av 44 kroner aksjen.

Det norske produserte i tredje kvartal 120.438 fat oljeekvivalenter. Det ble oppnådd en pris på 115 dollar per fat. Kontantstrømmen fra produksjonen var i kvartalet 36 millioner kroner.

Resultatet i tredje kvartal ble et underskudd etter skatt på 40 millioner kroner. Letekostnadene i kvartalet var 120 millioner kroner. Selskapets positive netto rentebærende gjeld er ved utgangen av perioden i overkant av NOK 1,1 milliard, og likviditeten rundt NOK 1,7 milliarder.

Se kvartalsfremleggelsen i opptak via webcast her.

Last ned rapporten for tredje kvartal her, og presentasjonen her.

Se intervju med administrerende direktør Erik Haugene i forbindelse med kvartalsfremleggelsen i Oslo i dag (kun engelsk).

Les mer:
Det norskes oljeeventyr – Aldous doblet
Det norske vil bygge ut Jette
Atla – Utbygging for Det norske
Lite funn på Skaugumsåsen