Q4: God fremdrift på prosjektene

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

16. februar 2011

Det norske oljeselskap ASA arbeider aktivt med tre mulige utbyggingsprosjekter – Draupne, Frøy/Storklakken og Jetta. I fjerde kvartal hadde Det norske høye driftsinntekter. Det norske bekreftet i løpet av 2010 også posisjonen som et av de mest aktive leteselskapene på norsk sokkel og selskapet vil fortsatt ha et høyt aktivitetsnivå i 2011.

Draupne Q4

Utbyggingsprosjekter

I løpet av første kvartal 2011 vil selskapet bestemme hvilken utbyggingsløsning som er best for Draupneområdet. Draupne fremstår som et meget godt prosjekt. Estimerte volum har økt fra mellom 110 og 150 millioner fat oljeekvivalenter til mellom 112 og 192 millioner fat, med et mest sannsynlig volum på 140 millioner fat olje og gass.

Det norske har i fjerde kvartal utredet alternative utbyggingsløsninger for Draupne (PL 001B). Både en selvstendig utbygging og en samordnet utbygging med Lunofunnet (PL 338) blir vurdert. Målet er å anbefale utbyggingsløsning for lisenspartnerne i løpet av første kvartal 2011.

Illustrasjonen over viser en mulig utdygging av funnene på Draupne, Hanz og West Cable.

Partnerskapet i Frøy (PL 364) vedtok i 2010 å utrede om en kombinasjon av gass- og vanninjeksjon kan øke utvinnbare volumer sammenlignet med vanninjeksjon. Dette arbeidet skal ferdigstilles før man eventuelt beslutter å gå videre til neste nivå. Oljefunnet Storklakken (PL460), hvor Det norske har 100 prosent, vurderes utbygget sammen med Frøy.

Det norske har gjennom fjerde kvartal modnet fram Jettafunnet. Prosjektet fremstår som kommersielt interessant gitt at man blir enige med Jotun Unit om tariffnivået. Produksjonen fra Jetta kan starte tidligst i 2013.

Leting

Resultatene i fjerde kvartal var skuffende. Både Stirby(PL 341) og Dalsnuten (PL 392) var tørre. Vi fant indikasjoner på gass i Stirby, men volumene er ikke kommersielle. Det norske var operatør for Stirby, som var selskapets første operasjon i en brønn med høyt trykk og høy temperatur (HTHP). Dette var en milepæl for selskapet, og ble gjennomført uten alvorlige hendelser. Det norske vil etter planen delta i rundt ti letebrønner i 2011.

Det norske har levert søknad i 21. lisensrunde i områder som inneholder prospekter av betydelig størrelse både i Barentshavet og i Norskehavet. Resultatet av tildelingen vil bli offentliggjort i løpet av våren 2011.

Regjeringen har i TFO 2010 gitt 39 selskaper tilbud om andeler i 50 lisenser. Det norske har fått tilbud om andel i åtte lisenser inkludert tre operatørskap.

Høye inntekter og god soliditet

Driftsinntektene i perioden var på 99.5 (73.7) millioner kroner, hvilket er historisk høyt. Økningen på 45 prosent skyldes økt produksjon og økt oljepris. Driftsunderskuddet ble – 676,2 (-626,2) millioner kroner. Underskuddet skyldes i hovedsak kostnadsførte letekostnader på 570,6 (387.3) millioner kroner, som inkluderer kostnadene på Stirby og Dalsnuten i tredje kvartal. Periodens resultat var -222,9 (-379,3) millioner kroner.

Det norske har en sterk finansiell stilling med en egenkapitalandel på 41 prosent, og solid likviditet. Et nytt usikret femårig obligasjonslån på MNOK 600 ble utstedt i januar 2011.

Det norske produserte i fjerde kvartal 187.653 (179 492) fat oljeekvivalenter, tilsvarende 2040 (1 951) fat per dag.

Oljen ble solgt for 87,1 (73,4) USD per fat i gjennomsnitt.

Det norske flyttet i midten av november inn i selskapets nye hovedkontor i Føniksbygget på Torvet i Trondheim.

Her kan du laste ned presentasjonen.

Finn rapporten fra fjerde kvartal her.

Se opptak av presentasjonen av fjerde kvartal via webcast her.

Se intervju med Erik Haugane i etterkant av presentasjonen.