Q4: Intervju med Erik Haugane

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

16. februar 2011

Se intervju med administrerende direktør Erik Haugane i forbindelse med dagens presentasjon av fjerde kvartal 2010.

Fokus er Det norskes utviklingsprosjekter.

Her kan du laste ned presentasjonen.

Finn rapporten fra fjerde kvartal her.

Se opptak av presentasjonen av fjerde kvartal via webcast her.

Om Det norske:
Det norske er nest størst i antall operatørskap, lete- og borevirksomhet på norsk sokkel. Det offensive leteprogrammet er det største et uavhengig norsk selskap noen gang har gjennomført på norsk sokkel. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske skal i 2011 delta i over 10 boreoperasjoner som operatør eller partner.

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).