RBL redeterminering og ferdigstillelse av RCF

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

1. juli 2015

Det norske oljeselskap ASA ferdigstilte ved slutten av juni 2015 en halvårlig redetermineringsprossess med banksyndikatet knyttet til selskapets reservebaserte lånefasilitet på USD 3 milliarder. Det nye tilgjengelige opptrekksbeløpet har blitt økt til USD 2.9 milliarder fra USD 2.7 milliarder ved årsslutt 2014.

Den tidligere annonserte rullerende kredittfasiliteten («RCF») har nå blitt ferdigstilt med en gruppe banker. Alle disse bankene er også en del av selskapets RBL-fasilitet. På grunn av sterk etterspørsel har fasiliteten blitt økt med USD 50 millioner til USD 550 millioner. Foruten økningen i fasilitetens størrelse, er vilkårene uendrede fra de som ble presentert i selskapets rapport for 1. kvartal 2015.

Finn mer om Det norskes gjeld og obligasjoner her.