Redusert estimat for investeringskostnader

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

25. september 2015

Statoil har, som operatør for Johan Sverdrup-utbyggingen, presentert et foreløpig estimat for investeringskostnader for første fase av utbyggingen til partnerskapet. Det oppdaterte estimatet viser en nedgang i investeringskostnadene, og kommer som følge av en positiv markedsreaksjon på kontrakter og innkjøpsordre.

I planen for utbygging og drift (PUD), som ble levert til olje- og energidepartmentet den 13. februar 2015 og godkjent av det samme departementet den 20. august 2015, var investeringskostnadene anslått til å være 117 milliarder kroner i reelle termer (2015-kroner) og 123 milliarder kroner i nominelle termer.

Investeringskostnadene for første fase har i det oppdaterte estimatet blitt redusert med ni milliarder kroner fra 123 milliarder kroner til 114 milliarder kroner (i nominelle termer), om man antar de samme valutaforutsetningene som i PUD-en. Avsetninger til uforutsette endringer (i NOK) er uendret i det oppdaterte estimatet, og reflekterer risiko knyttet til omfang, tidslinje og prosjektgjennomføring.