Redusert produksjonskapasitet på Alvheim FPSO

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

24. november 2015

På grunn av en elektrisk feil i høyspentmotoren til en av eksportgasskompressorene vil produksjonen over Alvheim FPSO bli redusert i en periode på anslagsvis fire uker mens motoren blir skiftet ut.

Alvheim FPSO

Alvheim FPSO

Produksjonen optimaliseres nå innenfor kapasiteten til den andre eksportgasskompressoren. Det estimeres at Det norskes gjennomsnittlige produksjon for 2015 blir redusert fra om lag 62 000  fat oljeekvivalenter per dag til om lag 59 000 – 60 000 fat oljeekvivalenter per dag på grunn av denne driftsforstyrrelsen.

Driftsforstyrrelsen påvirker verken reservene i de feltene som er tilknyttet Alvheim FPSO eller Det norskes forventede produksjon for 2016.

Alvheim-FPSO er operert av Det norske oljeselskap ASA med 65% eierandel.

Les mer om Alvheimfeltet her.